...
.
, , !
, , .
, .
-.
,
, ,
,
.
-
,
: - , .
, , -
.
,
.
, Ⓙ, !
! !
, ! -.
, ,
- .
, .
: !
, ,
!

http://sone4ko.org.ua/?p=14